Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prehľad výroby elektriny spálením 1 kg fosílnych a jadrových palív

1 kg dreva 1 kWh
1 kg čierneho uhlia 3 kWh
1 kg vykurovacieho oleja 4 kWh
1 kg uránu 50 000 kWh
1 kg plutónia 6 000 000 kWh

 
 Nuclear News

detail
detail