Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Príbojová elektráreň

Využitie energie morských vĺn je ešte stále v štádiu počiatočného vývoja. Najčastejšie sa na premenu energie morského vlnenia na elektrickú energiu využíva kolísajúci vodný stĺpec v betónovej šachte. Vodný stĺpec pracuje ako piest, striedavo pretláča a nasáva vzduch cez špeciálnu Wellsovu vzduchovú turbínu, ktorá sa dá v princípe spojiť s elektrickým generátorom

  • Typický výkon pobrežných morských vĺn: 40 až 80 kW na 1 m dĺžky,
  • Celkový potenciál morského vlnenia je odhadovaný na 2 700 GW, využiteľný potenciál však bude najmenej o dosť nižší.
detail
detail