Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický generátor

Elektrický generátor slúži na výrobu elektrickej energie. Mechanická energia hriadeľa (rotora) je v generátore premenená na energiu elektrickú. Teda až tu prebieha vlastná výroba elektriny. Ak generátor vyrába striedavé elektrické veličiny, ide o alternátor, ak vyrába jednosmerné elektrické veličiny, hovoríme o dyname.    

detail
detail