Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrolýza

Elektrolýza je chemický rozklad elektrolytu pri prechode elektrického prúdu. Uskutočňuje sa v elektrolyzéri s dvoma kovovými alebo uhlíkovými elektródami. Na katóde prebieha redukcia (napr. sa vylučujú kovy a vodík) a na anóde oxidácia (vylučujú sa elektronegatívne zložky). Elektrolýza sa používa najmä pri výrobe kovov a ich rafinácii, pri výrobe alkalických hydroxidov a chlóru a pri pokovovaní.

detail
detail