Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva

Energetický zdroj tmp
1 t čierneho uhlia 1
1 t ropy 1,48
1 t lignitu 0,3–0,5
1 t rašeliny 0,2–0,3
1 t geotermálnej pary z gejzírov 0,1
Slnečná energia (Rakúsko) 1 m2 . rok 0,1
Potenciálna energia 1 t ťažkej vody (D2O) pri využití v termojadrovom reaktore 20 000 000
Využitie 1 t uránu v ľahkovodnom reaktore 20 000–29 000
Využitie 1 t paliva MOX v ľahkovodnom reaktore 33 000
Využitie 1 t paliva MOX v rýchlom množivom reaktore 890 000
Využitie 1 t uránu v rýchlom množivom reaktore 1 800 000
1 t tória 300 t uránu

tmp = 1 t čierneho uhlia s výhrevnosťou 29,3 kJ/kg (7 000 kcal/kg)
palivo MOX = zmes oxidov uránu a plutónia získaných pri prepracovaní vyhoreného paliva

detail
detail