Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ejektor

Ejektor, alebo tiež výveva, patrí medzi prúdové čerpadlá. Je to v podstate odsávacie tryskové čerpacie zariadenie, ktoré je poháňané prúdom vody, plynu alebo pary. Statická energia hnacieho prostredia sa mení v tryske na dynamickú a v difúzoroch opäť na tlakovú energiu. Odsávaná látka sa privádza do priestoru tesne za tryskou. 

Podľa typu pracovného média sa rozlišujú paroprúdové, vodoprúdové a kombinované ejektory. Ďalším typom ejektora je rotačná vodookružná výveva.

detail
detail