Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elementárne častice

Tak sa nazývajú častice, ktoré sú ďalej nedeliteľné a podľa starších predstáv nemajú vnútornú štruktúru. Vnútornú štruktúru niektorých z nich a vlastnosti týchto častíc opisuje súčasná teória v rámci kvantovej mechaniky. Každá elementárna častica je charakterizovaná pokojovou hmotnosťou, pokojovou energiou, elektrickým nábojom, dobou života, spinom a ďalšími kvantovými číslami. Počet objavených elementárnych častíc neustále rastie (v roku 1992 ich bolo niekoľkosto).

detail
detail