Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ekológia

Ekológia je odbor zaoberajúci sa ochranou životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi priemyselných, poľnohospodárskych a iných činností človeka. Možno ju tiež definovať ako náuku o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím. V súčasnosti je najaktuálnejšou problematikou ekológie zníženie úniku plynov vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych palív (pozri tiež heslá ozónová diera a skleníkový efekt).  

detail
detail