Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Edison Thomas Alva

11. 2. 1847 – 18. 10. 1931
najúspešnejší vynálezca všetkých dôb

Počas svojho plodného života získal so svojimi početnými spolupracovníkmi asi 1300 patentov na najrôznejšie vynálezy. Významné sú napríklad: sčítač hlasov (1848), tlačiaci telegraf (1869), písací stroj (1871), duplexný a automatický telegraf (1875), uhlíkový reostat (1876), rozmnožovací stroj a fonograf (1877), mikrofón (1878), regulátor elektrických strojov, elektrická lokomotíva, elektromer, magnetický triedič rúd (1880), prvé elektrické dynamo (1881), prvá elektrická centrála (1882), poistka (1885), kinematograf (1891), elektrický akumulátor (1900), elektromobil (1902), rotačná cementárska pec (1903) a vrtuľník (1908).

Určite najväčšiu popularitu mu priniesol patent žiarovky (1879), ktorú však v skutočnosti nevynašiel, ale komplexne vyriešil celý problém elektrického osvetlenia, t.j. skonštruoval a zdokonalil elektrické vedenie, zásuvky, vypínače, poistky, elektromery a podobne. V roku 1882 uviedol v New Yorku do prevádzky prvú elektráreň na svete, ktorá zásobovala elektrinou obyvateľstvo na čisto ekonomickom základe. Zaujímavé je, že Edison vždy pracoval s jednosmerným elektrickým prúdom a využitie striedavého elektrického prúdu značne podceňoval.

detail
detail