Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektromotor

Elektromotor je točivý elektrický stroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na mechanickú prácu a zaisťuje pohon rôznych technologických zariadení – čerpadiel, kompresorov, ventilátorov a pod. Elektromotor je indukčný točivý elektrický stroj, ktorý má magnetický obvod rozdelený malou vzduchovou medzerou na stator a rotor. Indukčný motor, podobne ako transformátor, pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. V statore motora sa nachádza trojfázové vinutie, ktoré sa pripája na zdroj striedavého trojfázového prúdu. Tento prúd vytvorí statorové točivé magnetické pole, ktoré indukuje časovú zmenu v rotorovom vinutí napätia, a to v ňom pretlačí veľký rotorový prúd, pretože rotorové vinutie je spojené nakrátko. Indukovaný rotorový prúd vytvorí magnetické pole, ktoré zapôsobí na magnetické pole statora, a vzájomným pôsobením týchto polí začne na rotor pôsobiť sila, ktorá začne otáčať rotor voči statoru. 

Rotor indukčného motora nikdy nedosiahne také otáčky, aké má magnetické pole statora, pretože pri týchto synchrónnych otáčkach sa v rotorovom vinutí neindikuje žiadne napätie a netečie rotorom prúd, ktorý by spôsoboval existenciu točivej sily. Otáčky rotora sú vždy menšie ako otáčky točivého magnetického poľa statora, takže vzniká sklz. Uvedená skutočnosť vedie k tomu, že takýto motor sa v technickej praxi nazýva asynchrónny motor. Rozdielnosť otáčok sa zabezpečí mechanickým zaťažením rotora. Pri väčšom zaťažení tečie rotorom väčší prúd a otáčky motora sa zmenšujú.

detail
detail