Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrochemický akumulátor

Pokročilé elektrochemické akumulátory využívajú na svoju činnosť rôzne typy elektród a elektrolytov, ktoré sú odlišné od používaných v olovených akumulátoroch. Princíp akumulátora spočíva v premene elektrickej energie na chemickú energiu akumulátorového média. Všeobecne platí, že pokročilé elektrochemické akumulátory sú oproti rovnako ťažkým oloveným akumulátorom niekoľkonásobne výkonnejšie, znášajú rádovo vyšší počet nabíjacích cyklov a nabíjajú sa podstatne rýchlejšie. K nedostatkom môžeme zaradiť tzv. pamäťový efekt pri niektorých z nich (napr. pri niklovo-kadmiových akumulátoroch) a najmä vysokú cenu z dôvodu použitia vzácnych kovov. 

Typy elektrochemických akumulátorov: niklovo-oceľové, niklovo-kadmiové, niklovo-metalhydridové, lítiovo-iónové, zinkovo-vzduchové, sodíkovo-sírové, strieborno-zinkové, strieborno-kadmiové. Najvyšší počet nabíjacích cyklov (až tritisíc) a ultrarýchle nabíjanie (menej než 1 hodinu) majú niklovo-kadmiové akumulátory. Sodíkovo-sírové akumulátory, pracujúce pri teplote okolo 300 °C, prekonávajú svojím výkonom 300 W/kg trojnásobne výkon rovnako ťažkých olovených akumulátorov. V jadrových elektrárňach sa na zaistené napájanie bezpečnostne významných zariadení používajú akumulátory s kapacitou až 1 200 Ah.

detail
detail