Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický odpor

Medzi elektrickým napätím a elektrickým prúdom existuje vo veľkej väčšine prípadov priama úmernosť. Táto konštanta úmernosti sa nazýva elektrický odpor a označuje sa písmenom R. Základnou jednotkou elektrického odporu je 1 ohm (pozri heslo Ohm – jednotka elektrického odporu), na označenie ktorého sa používa grécke písmeno W. Elektrický odpor daného materiálu závisí od jeho teploty. Pri kovových vodičoch elektrický odpor narastá so zvyšujúcou sa teplotou.
Pri niektorých nekovových vodičoch, polovodičoch a nevodičoch je táto závislosť opačná. Zmenu odporu z hodnoty R0 pri teplote T0 na hodnotu R pri teplote T je možno opísať vzťahom 

R = R0 . [1 + a . (T – T0)], kde „a“ je teplotný súčiniteľ odporu [1/°C]. 

Odpor 1 W má ortuť v sklenenej rúrke dlhej 106,3 cm s prierezom 1 mm2
pri teplote 0 °C.  

detail
detail