Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrostatický odlučovač popolčeka

Zariadenie, v ktorom pôsobením elektrostatického poľa získavajú čiastočky popolčeka záporný náboj a zbierajú sa na kladných doskových elektródach. Občasným oklepaním doskových elektród padajú zhluky popolčeka do výsypky.

Rýchlosť spalín v pracovnom priestore: 1 až 2 m/s
Napätie na nabíjacích elektródach: 40 až 70 kV
Celková odlúčivosť: viac ako 99 %
Príkon zariadenia: až 1 MW
detail
detail