Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním sa zistilo, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie i hodnota napätia, a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je farad (pozri heslo Farad – jednotka elektrickej kapacity).

detail
detail