Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energoplyn

Energoplynom nazývame výsledný produkt splyňovania uhlia. Vzhľadom na to, že pri splyňovaní uhlia boli odstránené všetky pevné čiastočky, ktoré by inak pri spaľovaní uhlia unikli do vzduchu, a vzniknutý plyn bol naviac odsírený, deje sa konečné spaľovanie energoplynu už len s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Energoplyn môže v paroplynovej elektrárni nahradiť napr. zemný plyn.

detail
detail