Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrické napätie

Elektrické napätie je mierou práce, ktorú vykonajú sily pôsobiace na jednotkový náboj pri jeho prenose po určitej dráhe. Na označovanie elektrického napätia sa používa písané, tlačené, malé alebo veľké U. Jeho základnou jednotkou je jeden volt [V] (pozri heslo Volt – jednotka elektrického napätia).

detail
detail