Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Environmentálne hnutie

Pod pojmom environmentálne hnutie – alebo tiež ekologické hnutie – rozumieme najrôznejšie organizácie a združenia, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Tieto hnutia bývajú zväčša organizované ako mimovládne a sami sa prezentujú ako dobrovoľné a nezávislé. Medzi najznámejšie hnutia tohto druhu patrí napríklad Greenpeace. Postoje a argumenty týchto mimovládnych hnutí sú často jednostranné, maximalistické, radikálne a nie vždy sú zamerané na riešenie naozaj najzávažnejších problémov životného prostredia. Tak napríklad ich častá požiadavka odstavenia jadrových elektrární je v rozpore s riešením problému globálneho otepľovania Zeme, pretože tieto elektrárne nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny a ich prevádzkovanie je z tohto dôležitého hľadiska jednoznačným prínosom.

Medzi environmentálne hnutia však zaraďujeme aj „nadvládne“ medzinárodné hnutie za ochranu životného prostredia, ktoré sa prezentuje na konferenciách o životnom prostredí, organizovaných Organizáciou spojených národov. Známa je napríklad veľká konferencia v Rio de Janeiro v júni 1992. Posledná takáto konferencia bola v septembri a novembri 1998 v Buenos Aires. Na týchto konferenciách sa vždy príjme rad závažných dokumentov s programami celosvetovej ochrany životného prostredia. Treba poznamenať, že ich dodržiavanie je v mnohých krajinách na rôznych kontinentoch dosť problematické, a to najmä z ekonomických dôvodov.

detail
detail