Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Exotermická reakcia

Na uskutočnenie exotermickej reakcie (chemickej, jadrovej) nemusíme dodávať energiu. V opačnom prípade ide o reakciu endotermickú

Príklad:
Jadrová reakcia a + b ® d + e, kde „a“, „b“ sú častice alebo jadrá vstupujúce do reakcie, „d“, „e“ sú produkty reakcie.
Energia reakcie je E = (ma + mb – md – me) . c2
(Einsteinov vzťah, m – hmotnosť častice, c – rýchlosť svetla).
Ak E > 0, ide o reakciu exotermickú, ale ak E < 0, ide o reakciu endotermickú.

detail
detail