Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetická politika štátu

Energetická politika predstavuje prístup štátu k riešeniu energetických otázok a je výrazne ovplyvňovaná tak samotnými možnosťami a potrebami daného štátu, ako aj politickými záležitosťami – domácimi a zahraničnými. Každý štát má iné možnosti pri zabezpečení sa energiou. Tu hrajú dôležitú úlohu náleziská fosílnych palív, ich prístupnosť, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie, štruktúra energetiky a pod. Rôzne sú tiež nároky štátov z hľadiska spotreby energie, čo závisí najmä od rozvinutosti štátu, štruktúry priemyslu, ale tiež od stupňa racionálneho využitia energie (pozri heslo Racionalizácia spotreby elektrickej energie). Medzi politické otázky môžeme zaradiť napr. postoj k jadrovej energetike, prístup k ochrane životného prostredia, dodržiavanie medzinárodných dohôd týkajúcich sa energetiky a pod. Energetická politika každého štátu by však mala byť tiež v súlade s koncepciou trvalo udržateľného rozvoja na celej našej planéte.    

detail
detail