Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ekonomika energetiky

Ekonomika energetiky je odbor, zaoberajúci sa ekonomickými otázkami súvisiacimi s výrobou elektrickej, tepelnej a iných druhov energie.
Tieto otázky sa musia riešiť v spojitosti s problematikou ekológie tak, aby platilo, že čo je ekologické, musí byť taktiež ekonomické.

Odkazy: Porovnanie tepelnej účinnosti pri výrobe elektrickej energie (%).
detail
detail