Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrická sieť

Elektrická sieť zabezpečuje prenos a rozvod elektrickej energie z miest jej výroby do miest jej spotreby.

Podľa významu sa siete delia na:

  • napájacie (tranzitné),
  • na prenášanie výkonu bez medziodberu,
  • prenosové – slúžiace na dodávku veľkých výkonov pri veľkých vzdialenostiach,
  • rozvodné – s rozvodnými stanicami, odbočkami a pripojenými odberateľmi,
  • miestne siete vysokého alebo nízkeho napätia na území mesta alebo obce,
  • prípojky slúžiace na pripojenie odberných elektrických zariadení.
detail
detail