Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický náboj

Elektrický náboj je jednou z najdôležitejších skalárnych charakteristík častíc, ktorá určuje ich vzťah s elektromagnetickým poľom. Nositeľmi elektrických nábojov sú  protóny a elektróny, zatiaľ čo neutróny sú elektricky neutrálne. Protón nesie kladný náboj, elektrón záporný. Jednotkou elektrického náboja je jeden coulomb [C] (pozri heslo Coulomb – jednotka elektrického náboja). Elementárny (najmenší) náboj sa rovná 1,6 .10 -19 C.    

detail
detail