Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neutrón

Neutrón je elektricky neutrálna elementárna častica. Bol objavený v roku 1932 J. Chadwickom. Vyvoláva celý rad jadrových reakcií, z ktorých najdôležitejšie je štiepenie ťažkých jadier. Je 1 838-krát ťažší ako elektrón. Neutróny spoločne s protónmi tvoria jadro atómu. Najintenzívnejším umelým zdrojom neutrónov sú jadrové reaktory

Elektricky neutrálna častica
Hmotnosť: 1,6747 . 10-27 kg
Spin: h/2
Mag. moment: -1,913 jadrového magnetónu
Voľný neutrón je rádioaktívny.
Stredná doba života neutrónu: 918 s.
detail
detail