Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Napájacia voda

Chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla.

Limity napájacej vody kotla:
tlak: 16 MPa,
pH: 7,0 až 9,5

Limitný obsah látok (mg/liter)

O2 0,01
CO2 0,5
SiO2 0,02
Fe 0,03
Cu 0,05
detail
detail