Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický prúd

Elektrický prúd možno považovať za usmernený tok voľných elektrónov v materiáli.
Smer toku elektrónov je od kladnej elektródy k zápornej elektróde. Na označovanie elektrického prúdu sa používa písané, tlačené, malé alebo veľké I. Jeho základnou jednotkou je jeden ampér [A] (pozri heslo Ampér – jednotka elektrického prúdu).

detail
detail