Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetika

Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie. Energetika sa väčšinou rozdeľuje na šesť čiastkových energetických sústav: na elektrizačnú sústavu, sústavu centralizovaného zásobovania teplom, sústavu zásobovania plynom, sústavu zásobovania ropou, sústavu zásobovania uhlím a sústavu jadrovej energetiky

Odkazy:
 
Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp).
detail
detail