Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Einstein Albert

14. 3. 1879 – 18. 4. 1955
vedec a fyzik

Nositeľ Nobelovej ceny (1921), ktorý pôvodne pracoval ako patentový úradník v Berne. Jedna z najvýznamnejších postáv v dejinách vedy. Po nástupe nacizmu sa zriekol nemeckého štátneho občianstva a usadil sa natrvalo v USA. Preslávil sa hlavne vypracovaním špeciálnej (1905) a všeobecnej teórie relativity (1916). Pre energetiku má nesmierny význam slávny vzorec

E = m . c2

(E – energia, m – hmotnosť, c – rýchlosť svetla vo vákuu), ktorý je okrem iného časťou jeho špeciálnej teórie relativity. Tento vzťah charakterizuje určitú súvislosť medzi energiou a hmotnosťou látky. Hmotnosť potom môžeme chápať ako zvláštnu formu energie. 
V 1 kg akejkoľvek látky je ukrytá energia:

E = m . c2 = 1 kg. (3 . 108m/s)2 = 9 . 10 16 J = 25 TWh = 25 . 10 6 MWh

Na porovnanie – atómová elektráreň Bohunice vyrobí túto energiu (vo forme elektrickej energie) asi za 2 roky prevádzky.

detail
detail