Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ekvivalentná dávka

Ekvivalentná dávka (predtým dávkový ekvivalent) predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia pohlteného v organickej látke a hmotnosti tejto látky. Jednotkou dávky je jeden sievert [Sv] (pozri heslo Sievert – jednotka ekvivalentnej dávky), čo je jeden joule (pozri heslo Joule – jednotka energie) pohltený jedným kg látky, pričom táto hodnota musí byť ešte vynásobená bezrozmerným koeficientom (akostným faktorom), charakterizujúcim biologický účinok daného druhu rádioaktívneho žiarenia na organickú látku. Mimosústavová jednotka je 1 rem, pričom 100 remov = 1 Sv.

Hodnoty bezrozmerného koeficientu charakterizujúceho účinok daného druhu rádioaktívneho žiarenia.
Žiarenie gama, elektróny: 1
Neutróny, protóny: 10
Častice alfa, častice s viac než jedným nábojom: 20
detail
detail