Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energia

Schopnosť vykonávať prácu. Energia môže mať rôznu formu – môže byť napr. kinetická, potenciálna, tepelná, jadrová, elektrická a iné. Medzinárodnou jednotkou energie je joule [J] (pozri heslo Joule – jednotka energie). Zákon zachovania energie nám hovorí, že energiu nemožno vyrobiť ani zničiť, dá sa iba premeniť na iný druh energie.

detail
detail