Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Emisie škodlivín

Ide o vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok zo zdroja do ovzdušia. Škodliviny anorganického a organického pôvodu unikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách aj pri prevádzke jadrových elektrární (pozri tiež heslo exhalácia). 

Odkazy: Emisie znečisťujúcich látok pri prevádzke elektrární.
detail
detail