Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrické stanice

Elektrické stanice sú  súčasťou elektrického rozvodu a rozdeľujú sa na transformovne, spínacie stanice a meniarne. V transformovniach sa transformuje napätie na inú veľkosť a rozvádza sa elektrická energia pri rôznych napätiach. Zo spínacích staníc sa rozvádza elektrická energia pri rovnakom napätí. Meniarne sú určené na usmerňovanie striedavého prúdu na jednosmerný (prípadne naopak).

detail
detail