Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetická sústava

Energetická sústava je súbor výrobní energie (elektrickej, tepelnej) so zariadeniami na rozvod a spotrebu tejto energie. Energetickú sústavu možno členiť na elektrizačnú sústavu a teplofikačnú sústavu.

detail
detail