Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrónvolt – eV

Elektrónvolt je jednotka energie, používaná v atómovej fyzike. Podľa definície je 1 eV energiou udelenou častici s elementárnym nábojom pri jej prechode potenciálovým rozdielom 1 V. Je ekvivalentná 1,602 . 10 -19 J.

detail
detail