Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ropa

Kvapalná zmes uhľovodíkov fosílneho pôvodu, je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ropa je tekutá svetložltá až čierna hmota s hustotou 0,73 až 1 t/m3. Obsahuje 80 až 85 % uhlíka, 10 až 15 % vodíka, 4 až 7 % síry a malé množstvo dusíka. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov, väčšinou medzi dvoma nepriepustnými vrstvami okolitých hornín a veľmi často spolu so zemným plynom. Vznik ložísk ropy nie je dodnes tak jednoznačne objasnený ako vznik uhlia. Najrozšírenejšia hypotéza tvrdí, že ropa vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov pri veľkom tlaku, pri určitej teplote a bez prístupu vzduchu.

Jedným z mnohých produktov petrochemického odvetvia je vykurovací olej, používaný v klasických energetických zariadeniach ako palivo.

Výhrevnosť: 42,6 MJ/kg.

 

História
Ropa bola známa a pod rôznymi názvami sa využívala už v staroveku. Podľa gréckych aj rímskych historikov v 7. storočí pr. n. l. ju Asýrijčania a potom aj Peržania ťažili zo studní a rozdeľovali na rôzne frakcie. Rozlišovali dokonca ropu svetlú od tmavej. Svetlú nazývali „nafata“, čo znamenalo „presakujúca kvapalina“. Číňania ropu destilovali asi od 11. storočia pr. n. l. Už v tej dobe vraj dokázali vŕtať do hĺbok až 1 000 m.

V Európe poznáme ropu prinajmenšom od 16. storočia. Pokusy o jej destiláciu sa uskutočňovali asi od roku 1605. Výsledkom boli mazadlá pre nápravy kolies, olej do lámp aj základ do lakovníckych prostriedkov.

Prvenstvo medzi objaviteľmi ropy v Európe sa priznáva poľskému lekárovi I. Lukasiewiczovi. Ten roku 1854 začal v Bóbrce pri Krosne ťažbu a v rovnakom čase založil aj prvú rafinériu pri Jasle. Podľa jeho príkladu potom vznikali ďalšie ťažobné zariadenia. V roku 1909 predstavovala ťažba z karpatských ložísk viac ako 2 milióny ton ročne, čo bolo vtedy 5,2 % svetovej produkcie.

V USA prvé ložisko otvorili už v auguste 1853. Stalo sa tak v Pennsylvánii vrtom hlbokým 22 metrov. Kým boli položené prvé rúry ropovodu, dopravovala sa vyťažená ropa na železnicu v súdkoch. Od roku 1860 sa začala ropa bežne objavovať na trhu. Využívala sa na osvetľovanie a kúrenie. Pennsylvánska a kanadská ropa sa predávala dokonca aj v lekárňach v malých fľaštičkách, pretože sa verilo, že má liečivé vlastnosti.

detail
detail