Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rutherford Ernest

30. 8. 1871 – 19. 10. 1937
anglický fyzik

Sir Ernest Rutherford sa zaoberal hlavne rádioaktivitou. V rokoch 1902 až 1903 rozpracoval teóriu rádioaktívneho rozpadu prvkov, roku 1911 navrhol planetárny model atómu (pozri heslo Model atómu) a v roku 1919 uskutočnil prvú umelú rádioaktívnu premenu jadra atómu bombardovaním izotopu dusíka časticami alfa. V roku 1908 získal Nobelovu cenu za výskumy delenia prvkov a za chémiu rádioaktívnych látok.

detail
detail