Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rádium

Rádium je prirodzený rádioaktívny prvok, ktorý vzniká v prírode predovšetkým alfa-rozpadom tória a je súčasťou uránového, aktíniového aj tóriového radu. Alfa-rozpadom rádia vzniká rádioaktívny plyn radón.

Značka: Ra
Chem. prvok skupiny: II. A
Rádioaktívny kov
Oxidačné číslo: 2
Atómové číslo: 88
Relatívna atómová hmotnosť: 226,025
Teplota topenia: 960 °C
Teplota varu: 1 400 °C
Hustota: 5 000 kg.m-3
Výskyt v rudách uránu a thória
Polčasy rozpadu izotopov rádia: RA223:   11,4 dňa
RA224: 3,6 dňa
RA225: 14,8 dňa
RA226: 1 602 rokov    
detail
detail