Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Röntgen Wilhelm Conrad

27. 3. 1845 – 10. 2. 1923
nemecký fyzik

Pri štúdiu katódových lúčov objavil v roku 1895 nový druh žiarenia. Toto žiarenie bolo pôvodne nazývané lúče X a dnes ho nazývame röntgenové žiarenie. Röntgen venoval množstvo prác štúdiu vlastností kvapalín, plynov, kryštálov, elektromagnetických javov (v roku 1890 objavil prítomnosť magnetického poľa v pohybujúcom sa dielektriku). Nositeľ Nobelovej ceny z roku 1901.

detail
detail