Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Regeneračný ohrievač vzduchu

Tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín z kotlana ohriatie spaľovacieho vzduchu. Súčasťou regeneračného ohrievača je akumulačný prvok, ktorý sa striedavo nahrieva spalinami a ochladzuje nahrievaným vzduchom. Medzi najpoužívanejšie regeneračné ohrievače patrí Ljungströmov ohrievač. Akumulačným prvkom je valec zložený z plechov, ktorý sa otáča a je striedavo nahrievaný spalinami chladený vzduchom.

Ljungströmov ohrievač vzduchu.
Otáčky rotora: 3 až 5 za min.
Rýchlosť spalín alebo vzduchu: 5 až 8 m/s
Kolísanie teploty plechov: 10 °C
detail
detail