Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ljungströmov regeneratívny ohrievač vzduchu

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875–1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

  • Otáčky rotora: 3 až 5 za min.,
  • Rýchlosť spalín: 5 až 8 m/s (max. 10),
  • Ohrievač je zostavený zo sekcií vyplnených plechom, s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm, šírka štrbiny: 
    3 až 6 mm.
detail
detail