Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Leibnitz Gottfried Wilhelm

1. 7. 1646 – 14. 11. 1716
nemecký filozof, vedec a diplomat

Zaoberal sa matematikou, geológiou, biológiou, lingvistikou a je autorom mnohých technických vynálezov. Nezávisle od Newtona položil základy diferenciálneho a integrálneho počtu. Leibnitzova symbolika sa používa dodnes.

detail
detail