Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Regulačné tyče

Regulačnými tyčami sa výkon jadrového reaktora. Výkon reaktora je priamo úmerný od počtu štiepení atómových jadier v palive vyvolaných neutrónmi. Preto regulácia výkonu reaktora sa uskutočňuje reguláciou neutrónového toku (zmenou počtu neutrónov). Z tohto dôvodu sú regulačné tyče z materiálov, ktoré pohlcujú neutróny, teda s vysokými absorpčnými schopnosťami (obsahujú bór alebo kadmium). Zasúvaním týchto tyčí do aktívnej zóny dochádza k poklesu počtu štiepení, prípadne až k zastaveniu reťazovej štiepnej reakcie. Počet regulačných tyčí závisí od typu reaktora.

Typ reaktora: počet regulačných tyčí:
VVER 1 000: 61
VVER 440: 37
PWR: 61
THTR 300: 78
BWR 1 270: 177
detail
detail