Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rádioaktívny prvok

Ako rádioaktívny označujeme prvok, ktorý vyžaruje rádioaktívne žiarenie. Vznikne tak nový prvok, ktorý je tiež rádioaktívny, alebo je už stabilný (ďalej sa už nerozpadá). Rádioaktívne prvky delíme na prirodzené, ktoré sa nachádzajú v prírode, a na umelé, ktoré vznikli činnosťou človeka v jadrových zariadeniach.

Prírodné a umelé zdroje ožiarenia, ktorým je vystavený človek na Zemi.
Druh žiarenia mSv / rok
kozmické žiarenie 0,25
žiarenie z pôdy a budov 0,35
potraviny a nápoje 0,30
prírodná rádioaktivita v ovzduší 1,30
lekárske vyšetrenia 0,30
spád po skúškach jadrových zbraní 0,01
letecká doprava 0,01
jadrová energetika 0,001
Celkom 2,52

   

Závislosť ročnej radiačnej dávky na nadmorskej výške.
Nadmorská výška (m) Radiačná dávka – mSv / rok
Dávka pri morskej hladine 0,30
270 m (Bazilej) 0,34
800 m 0,43
1 200 m 0,52
8 848 m (Mt. Everest) 16,00
Let vo výške 10 000 m 25,00
Let vo výške 16 000 m (Concorde) 88,00
detail
detail