Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Model atómu

Model atómu je zjednodušená predstava o jeho zložení a stavbe. Podľa Thompsonovho modelu sa elektróny pohybujú v spojito rozprestretom kladnom náboji, ktorý je rozdelený v celom objeme atómu. Neskorší planetárny (Rutherfordov) model predpokladá, že okolo bodového, kladne nabitého atómového jadra obiehajú záporne nabité elektróny. Bohrov model zavádza v súlade s experimentálnymi poznatkami prípustné (kvantové) dráhy. Vysvetlil základné vlastnosti spektra vodíkového atómu, avšak jeho model je nepoužiteľný pre zložitejšie atómy, aj keď umožňuje napríklad vysvetliť intenzitu spektrálnych čiar. Súčasný opis atómu poskytuje kvantová mechanika a atóm je opísaný vlnovou funkciou, ktorá v sebe nesie všetky informácie o jeho vlastnostiach. Vlnová funkcia spĺňa Schrödingerovu rovnicu.

detail
detail