Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mlyn

Uhoľný mlyn – zariadenie, v ktorom sa rozomieľa tuhé kusové palivo (uhlie, event. prímes – vápenec) na jemný prášok. Rúrový mlyn je v podstate otáčajúci sa vodorovný vypancierovaný valec naplnený oceľovými guľami. Kladivový mlyn je v podstate rotor s pevnými alebo výkyvnými kladivami. Krúžkový mlyn je konštruovaný podobne ako veľké axiálne guľôčkové ložisko, ktorého spodný prstenec sa otáča.

Krúžkové mlyny.
mlecí výkon: 6 až 28 t/h
otáčky mlecej misy: 70 až 32 za min.
príkon elektromotora: 75 až 400 kW

   

Kladivové mlyny.
mlecí výkon: 6 až 70 t/h
otáčky mlecej misy: 1 500 až 480 za min.
príkon elektromotora: 90 až 1 100 kW
detail
detail