Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Magnetickohydrodynamický generátor

Magnetickohydrodynamický generátor alebo tiež generátor MHD je zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie z energie tepelnej. Princíp zariadenia je založený na interakcii vodivého média (plyn, kvapalina, plazma, tekutý kov) s magnetickým poľom, čo vedie k vzniku elektrického napätia. Generátory MHD patria medzi netradičné a hádam aj perspektívne spôsoby výroby elektrickej energie. Ich využitiu v priemysle zatiaľ bráni viacero technických problémov. 

Základné druhy MHD: 

a) systém s otvoreným cyklom, využívajúci spaliny fosílnych palív,
b) systém s uzatvoreným cyklom, využívajúci vzácne plyny,
c) systém s tekutými kovmi (so sodíkom a s draslíkom).

detail
detail