Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Motor

Motor je hnací stroj, ktorý premieňa privádzanú energiu (hydraulickú, tepelnú, elektrickú) na mechanickú prácu, ktorá sa ďalej využíva na pohon elektrických generátorov, rôznych pracovných strojov a strojných zariadení, na pohon vozidiel, lietadiel a lodí (pozri heslá elektromotor, spaľovací motor, trojfázový indukčný motor, vznetový motor). 

Rozdelenie motorov: 

  • Podľa druhu privádzanej energie – hydraulické, tepelné, elektrické. 
  • Podľa pohybu pracovného prvku – lineárne, rotačné. 
  • Podľa princípu využitia energie – objemové, lopatkové, prúdové.
detail
detail