Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovací motor

Tepelný motor, v ktorom sa tepelná energia uvoľnená spálením paliva mení priamo na mechanickú prácu. Podľa spôsobu premeny energie spalín delíme spaľovacie motory na piestové, lopatkové (plynové a spaľovacie turbíny), tryskové (reaktívne, t.j. raketové, prúdové a pulzačné) a zmiešané (kombinácia uvedených druhov).

Základom činnosti zážihového motora je jeho pracovný obeh. Pri štvordobových motoroch prebehne sled všetkých fáz za 4 zdvihy piestu, t.j. za dve otáčky kľukového hriadeľa.

1) nasávanie – piest ide do dolnej úvrate. Nad piestom vzniká podtlak, ktorý spôsobuje, že zmes paliva a vzduchu vniká otvoreným sacím ventilom do priestoru valca.

2) stláčanie – piest ide do hornej úvrate a zmes sa stláča až na 1,1 MPa. Pred dosiahnutím hornej úvrate (predstih) preskočí na elektródach zapaľovacej sviečky elektrická iskra, od ktorej sa zmes zapáli.

3) rozpínanie – horením zmesi vzniká teplota až 4 000 °C, ktorá spôsobí prudké stúpnutie tlaku až na 5 MPa. Rozpínajúci sa plyn tlačí na piest a ten pri pohybe dole koná prácu.

4) výfuk – pred dolnou úvraťou sa začne otvárať výfukový ventil a spálené plyny odchádzajú výfukovým potrubím a piest sa vracia do hornej úvrate.

detail
detail