Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Splyňovací kotol

Splyňovanie biomasy je proces používaný od nepamäti pri výrobe dreveného uhlia. V priebehu druhej svetovej vojny nahradil drevoplyn celkom úspešne nedostatkový benzín. V súčasnej dobe sa splyňovanie biomasy používa vo veľkom množstve predovšetkým v škandinávskych krajinách. Palivom môže byť ľubovoľná biomasa, vrátane drevného odpadu s 50 % vlhkosťou.

Z 1 kg drevného odpadu sa dá získať asi 3 m3 plynu, ktorého výhrevnosť leží v medziach 8 až 12 MJ.

detail
detail