Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Synchrónny stroj

Synchrónny stroj je točivý elektrický stroj, ktorého kmitočet svorkového napätia je priamo úmerný otáčkam. Rotor sa otáča súčasne (synchrónne) s točivým magnetickým poľom statora. Podľa účelu sa synchrónne stroje delia na synchrónne alternátory, synchrónne motory, synchrónne konvertory, strednofrekvenčné alternátory.

detail
detail