Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Svetlo

Svetlo je elektromagnetické žiarenie schopné vzbudiť zrakový vnem. Vlnové dĺžky viditeľnej časti elektromagnetického žiarenia sú v rozmedzí asi 400 až 780 nm. Zdrojmi svetla bývajú telesá s vyššou teplotou (tepelné zdroje), výboje v plynoch, luminiscencia.

detail
detail